SEO està mort

El SEO està mort tal com el coneixem. Les antigues matemàtiques de l’augment dels enllaços d’entrada i de les paraules clau de farciment són ara un objectiu per a Google per identificar el vostre lloc i enterrar-lo als resultats de la cerca. El SEO ja no és un problema matemàtic, sinó humà. Els indicadors socials s’estan convertint en claus per al rànquing i s’estan retirant els algoritmes d’enllaç. És hora que vegeu la veritat sobre SEO ... i que us ajusteu en conseqüència. Per descomptat, vam utilitzar un

Els llocs web poden executar tasques programades amb Cron

Disposem de diversos sistemes de control redundants que executen regularment processos. Alguns corren cada minut, d’altres un cop per nit, segons el que facin. Per exemple, és possible que executem un script que exporti tots els clients que no hagin fet cap compra en 30 dies per enviar-los un cupó. En lloc d’intentar fer un seguiment de tots aquests a mà, és molt més fàcil crear feines que es programen automàticament i