Postano evoluciona al centre de comandament de xarxes socials esportives

Ha evolucionat força des que van entrar en escena els centres de comandament de les xarxes socials. Potser n’haureu llegit sobre esports quan els nostres amics de Radious van desenvolupar el primer centre de comandament de xarxes socials per al Super Bowl a Indianapolis. La clau del centre de comandament era quatre objectius ... Seguretat: respondre primer a qualsevol problema o crisi orientada a la seguretat. Servei: responeu a qualsevol diàleg negatiu relacionat amb la ciutat o l'esdeveniment. Cobertura: sàpiga què passa