Mintigo: puntuació predictiva del potencial per a l'empresa

Com a venedors B2B, tots sabem que tenir un sistema de puntuació de clients potencials per identificar clients potencials preparats per a la venda o compradors potencials és fonamental per executar amb èxit programes de generació de demanda i per mantenir l’alineació de màrqueting i vendes. Però implementar un sistema de puntuació de clients potencials que realment funciona és més fàcil de dir que de fer. Amb Mintigo, ara podeu tenir models de puntuació de clients potencials que aprofitin el poder de l’anàlisi predictiva i el big data per ajudar-vos a trobar els compradors més ràpidament. Ja no s’endevina.