Xarxes socials i Myers Briggs

Tot i que tots som únics d’una manera o altra, Carl Jung va desenvolupar els tipus de personalitat que més tard es va dissenyar Myers Briggs per avaluar amb precisió. Les persones es classifiquen com a extraverts o introverts, sentint o intuïnt, pensant o sentint, i jutjant o percebent. CPP ha fet un pas més i l’ha aplicat a les plataformes i als usuaris de xarxes socials. Els aspectes més destacats dels resultats són: els extraverts fan servir molt més probablement l’ús i la compartició a Facebook. Introverts