Mediafly: habilitació de vendes d'extrem a extrem i gestió de contingut

Carson Conent, CEO de Mediafly, va compartir un article fantàstic que va respondre a la pregunta: Què és el compromís de vendes? a l’hora d’identificar i trobar una plataforma de compromís comercial. La definició de Compromís de vendes és: un procés estratègic i continu que proporciona a tots els empleats que s’enfronten al client la capacitat de mantenir una conversa valuosa de manera constant i sistemàtica amb el conjunt adequat d’interessats en cada etapa del cicle de vida de la resolució de problemes del client. el retorn de