Erosió, explosió i efectes de la tecnologia

Hi ha una sinergia sobre el que està passant en diverses indústries (incloses les notícies, el menjar, la música, el transport, la tecnologia i gairebé tota la resta del planeta), amb el canvi de la nostra geografia amb el pas del temps. El temps que triga és simplement més curt a mesura que les tecnologies avancen més ràpidament. Les notícies s’adapten més ràpidament a causa de la velocitat del web i la capacitat de comunicar-se ràpidament. El públic ja no ha d’esperar a la difusió de la informació