De la personalització a la intel·ligència emocional d'alta definició

A les persones amb alta intel·ligència emocional (EQ) els agrada molt, presenten un fort rendiment i generalment tenen més èxit. Són emfàtics i tenen bones habilitats socials: mostren una consciència dels sentiments dels altres i manifesten aquesta consciència amb les seves paraules i accions. Poden trobar punts en comú amb una àmplia gamma de persones i fomentar relacions que van més enllà de l’amabilitat i la capacitat de conviure. Ho aconsegueixen notant i analitzant