Heu de construir o comprar la vostra propera plataforma de màrqueting?

Recentment, vaig escriure un article que aconsellava a les empreses que no allotjessin el seu propi vídeo. Hi va haver algunes reculades d'alguns tècnics que van entendre els avantatges de l'allotjament de vídeo. Tenien alguns bons punts, però el vídeo requereix públic i moltes de les plataformes allotjades ho proporcionen. Per tant, la combinació del cost de l’amplada de banda, la complexitat de la mida de la pantalla i la connectivitat, a més de la disponibilitat de públic, van ser els meus motius principals.