Explorador CSV: treballar amb fitxers CSV grans

Els fitxers CSV són fonamentals i solen ser el denominador comú més baix per importar i exportar dades des de qualsevol sistema. Ara mateix treballem amb un client que té una base de dades de contactes molt gran (més de 5 milions de registres) i hem de filtrar, consultar i exportar un subsegment de dades. Què és un fitxer CSV? Un fitxer de valors separats per comes és un fitxer de text delimitat que utilitza una coma per separar els valors. Cada línia de