Què són els Personas del comprador? Per què els necessiteu? I com els creeu?

Tot i que els professionals del màrqueting sovint treballen per produir contingut que els diferenciï i descrigui els avantatges dels seus productes i serveis, sovint troben a faltar la marca en produir contingut per a cada tipus de persona que compra el seu producte o servei. Per exemple, si el vostre client potencial busca un nou servei d’allotjament, un venedor centrat en la cerca i les conversions es pot centrar en el rendiment, mentre que el director de TI es pot centrar en les funcions de seguretat. És així