Vídeo: què és una marca?

L'American Marketing Association (AMA) defineix una marca com un nom, terme, disseny, símbol o qualsevol altra característica que identifiqui el bé o el servei d'un venedor diferent dels d'altres venedors. És difícil trobar preguntes més senzilles: qui sou? Per què existeix la vostra empresa? Què et fa diferent de la competència? Tot i això, aquestes són algunes de les preguntes més difícils que pot respondre una empresa. Per una bona raó, també. Vaguen

Comercialitzador antic versus nou comercialitzador. Què ets?

Mentre llegia algunes investigacions al lloc d'Alterian, em vaig trobar amb aquest meravellós diagrama a la seva pàgina de compromís amb els clients. El diagrama retrata eficaçment com ha canviat el màrqueting. En revisar aquest diagrama, hauria de deixar clar si el vostre màrqueting ha evolucionat o no. Heu evolucionat com a venedor? Té la seva empresa? Avui he passat temps amb tres perspectives diferents i els motius habituals pels quals no havien evolucionat eren la por, els recursos i l'experiència.