Big Data Insights de Microsoft

Segons l’estudi de Microsoft Global Enterprise Big Data Trends: 2013 de més de 280 decisors de TI, van sorgir les tendències següents: Tot i que actualment el departament de TI (52%) està impulsant la major part de la demanda de big data, l’atenció al client (41%) Els departaments de vendes (26%), finances (23%) i màrqueting (23%) estan impulsant cada vegada més la demanda. El disset per cent dels clients enquestats es troba en les primeres etapes de la investigació de solucions de big data, mentre que el 13 per cent ho ha fet completament