Correu electrònic: cerca i definicions de codi de rebot dur i de rebot dur

Un rebot de correu electrònic és quan un correu electrònic no és acceptat per una empresa o el servidor de correu del proveïdor de serveis d'Internet per a una adreça de correu electrònic específica i es retorna un codi que ha rebutjat el missatge. Els rebots es defineixen com a suaus o durs. Els rebots suaus solen ser temporals i bàsicament són un codi per indicar al remitent que potser voldran continuar provant-ho. Els rebots durs solen ser permanents i es codifiquen per indicar-ho