El futur de les vendes B2B: barrejar equips dins i fora

La pandèmia COVID-19 va desencadenar repercussions creixents en el panorama B2B, potser de manera més significativa al voltant de com s'estan produint les transaccions. Certament, l’impacte en la compra dels consumidors ha estat immens, però, què passa amb empreses a empreses? Segons l’informe The B2B Future Shopper Report 2020, només un 20% dels clients compra directament de representants de vendes, enfront del 56% de l’any anterior. Certament, la influència d’Amazon Business és significativa, tot i que el 45% dels enquestats van informar que compraven

Com els preus del mercat en temps real poden augmentar el rendiment del negoci

Com que el món modern atorga una importància creixent a la velocitat i la flexibilitat, la capacitat d’incorporar orientació de preus i vendes en temps real molt rellevant als seus canals de vendes pot donar a les empreses un avantatge sobre la competència a l’hora de satisfer les expectatives dels clients. Per descomptat, a mesura que augmenten les exigències de rendiment, també augmenten les complexitats dels negocis. Les condicions del mercat i la dinàmica empresarial canvien a un ritme cada cop més ràpid, deixant a les empreses que lluiten per respondre als desencadenants de preus