Què significa API? I altres sigles: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Quan utilitzeu un navegador, el navegador fa una sol·licitud al servidor dels clients i aquest envia els fitxers que el vostre navegador munta i mostra una pàgina web. Però, i si només voleu que el vostre servidor o pàgina web parli amb un altre servidor? Això requeriria que programés el codi a una API. Què significa API? API és un acrònim de Application Programming Interface. Una API és un conjunt de rutines,