Flip de Digital Remedy facilita la compra, la gestió, l'optimització i la mesura de la publicitat over-the-top (OTT)

L'explosió de les opcions, contingut i visió dels mitjans de comunicació en streaming durant l'últim any ha fet que la publicitat Over-The-Top (OTT) sigui impossible d'ignorar per a les marques i les agències que les representen. Què és OTT? OTT fa referència als serveis multimèdia en streaming que proporcionen contingut d’emissió tradicional en temps real o sota demanda a través d’Internet. El terme over-the-top implica que un proveïdor de contingut està superant els serveis típics d’Internet com ara la navegació web, el correu electrònic, etc.

Fluid: dissenya, prova i comparteix els teus prototips mòbils

No estic segur d’haver provat mai un motor de prototipatge més fàcil que Fluid. De debò, heu de provar al seu editor una prova de conducció, és increïblement senzill, intuïtiu i té un sòlid palet de components d’interfície d’usuari que permeten arrossegar i deixar anar a la graella i a la mida de manera intel·ligent. Fluid té aplicacions de reproductor personalitzades per a Android, iPhone i iPad. Permeten construir prototips de pantalla múltiple connectats, exportar els fluxos de pantalla, afegir gestos i transicions amb lliscar, tocar,