Compromís de màrqueting: divertit amb vídeos

Construir una plataforma perquè les empreses puguin fer blocs només és un èxit si aquests clients realment aprofiten la plataforma. Sabem que els nostres clients tindrien èxit en obtenir un retorn de la inversió si només aconseguíssim crear i compartir més publicacions sobre els seus productes i serveis. La utilització de la plataforma requereix que el programari com a empresa de serveis tingui una estratègia per garantir-ne l’ús. Des de la incorporació fins a la supervisió de l’ús, s’hauria de comprovar una plataforma