El futur de les vendes B2B: barrejar equips dins i fora

La pandèmia COVID-19 va desencadenar repercussions creixents en el panorama B2B, potser de manera més significativa al voltant de com s'estan produint les transaccions. Certament, l’impacte en la compra dels consumidors ha estat immens, però, què passa amb empreses a empreses? Segons l’informe The B2B Future Shopper Report 2020, només un 20% dels clients compra directament de representants de vendes, enfront del 56% de l’any anterior. Certament, la influència d’Amazon Business és significativa, tot i que el 45% dels enquestats van informar que compraven