Vectr: una alternativa gratuïta a Adobe Illustrator

Vectr és una aplicació gratuïta i molt intuïtiva d’editor de gràfics vectorials per a ordinadors i llocs web. Vectr té una corba d’aprenentatge molt baixa que fa que el disseny gràfic sigui accessible per a tothom. Vectr romandrà lliure per sempre sense cap corda. Quina diferència hi ha entre els gràfics vectorials i els ràsters? Les imatges basades en vectors estan formades per línies i camins per crear una imatge. Tenen un punt de partida, punt final i línies entre. També poden crear objectes que ho siguin