Resultats de l'enquesta: com responen els professionals del màrqueting a la pandèmia i els bloqueigs?

A mesura que es facilita el tancament i més empleats tornen a l'oficina, ens va interessar investigar els desafiaments que han enfrontat les petites empreses a causa de la pandèmia Covid-19, el que han estat fent per tancar per desenvolupar el seu negoci, qualsevol habilitat que hagin fet , la tecnologia que han utilitzat durant aquest temps i quins són els seus plans i perspectives de futur. L’equip de Tech.co va enquestar a 100 petites empreses sobre com s’han gestionat durant el tancament. 80% de

El futur de les vendes B2B: barrejar equips dins i fora

La pandèmia COVID-19 va desencadenar repercussions creixents en el panorama B2B, potser de manera més significativa al voltant de com s'estan produint les transaccions. Certament, l’impacte en la compra dels consumidors ha estat immens, però, què passa amb empreses a empreses? Segons l’informe The B2B Future Shopper Report 2020, només un 20% dels clients compra directament de representants de vendes, enfront del 56% de l’any anterior. Certament, la influència d’Amazon Business és significativa, tot i que el 45% dels enquestats van informar que compraven