TeamKeeper: modernitzar la retenció de talents amb Management Analytics

Un nou lloguer va accedir a l'entrevista, però no ha funcionat tan bé com s'esperava. Els membres de l’equip no cobren quotes perquè no reben l’entrenament adequat. Els venedors amb talent abandonen l’empresa perquè no se senten compromesos amb la feina. El responsable de vendes té un paper crític en tots els escenaris anteriors. Els administradors forts són claus per a l’èxit d’una organització, però només el 12% dels empleats nord-americans coincideixen fermament en què els seus directius els ajuden a establir les prioritats laborals.