Xarxes socials i Myers Briggs

Tot i que tots som únics d’una manera o altra, Carl Jung va desenvolupar els tipus de personalitat que més tard es va dissenyar Myers Briggs per avaluar amb precisió. Les persones es classifiquen com a extraverts o introverts, sentint o intuïnt, pensant o sentint, i jutjant o percebent. CPP ha fet un pas més i l’ha aplicat a les plataformes i als usuaris de xarxes socials. Els aspectes més destacats dels resultats són: els extraverts fan servir molt més probablement l’ús i la compartició a Facebook. Introverts

No perdeu la veu

Sec. Vaig rebre comentaris d'un parell de persones que els nostres missatges recents han estat secs. No ho discutiria, ja que darrerament ens hem ocupat investigant molt més profundament sobre eines i funcions. Sembla que com més a fons fem la nostra investigació, més difícil és escriure un missatge concís que faci justícia a la plataforma, però que asseguri la vostra veu. Aquest amic meu és un àvid lector de