Els objectius de les eines d'automatització i els esforços de màrqueting

Hi ha algunes tendències a la indústria del màrqueting digital que observem que ja tenen un impacte en els pressupostos i els recursos, i que continuaran tenint en el futur. Des de la perspectiva de la inversió, els pressupostos de màrqueting de serveis creixeran lleugerament el 2016, fins a aproximadament l’1.5% dels ingressos totals per serveis. No obstant això, els augments retardaran el creixement previst en els ingressos per serveis, i exerciran una pressió encara més gran sobre els venedors perquè ampliïn l'abast i el rendiment només amb recursos mínimament addicionals.