Visor JSON: eina gratuïta per analitzar i visualitzar la sortida JSON de la vostra API

Hi ha vegades que treballo amb les API de notació d'objectes de JavaScript i he de resoldre com analitzo la matriu que es retorna. No obstant això, la majoria de les vegades és difícil perquè només és una sola cadena. És llavors quan un visualitzador JSON és molt útil perquè pugueu sagnar les dades jeràrquiques, codificar-les i, a continuació, desplaçar-vos per conèixer la informació que necessiteu. Què és la notació d'objectes JavaScript (JSON)? JSON (objecte JavaScript

Què significa API? I altres sigles: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Quan utilitzeu un navegador, el navegador fa una sol·licitud al servidor dels clients i aquest envia els fitxers que el vostre navegador munta i mostra una pàgina web. Però, i si només voleu que el vostre servidor o pàgina web parli amb un altre servidor? Això requeriria que programés el codi a una API. Què significa API? API és un acrònim de Application Programming Interface. Una API és un conjunt de rutines,