Recompensa amb autonomia, domini i propòsit

Recompenses. En un parell dels meus darrers llocs de treball, els meus caps sempre estaven sorpresos que no em preocupessin les recompenses monetàries. No és que no volgués els diners, sinó que no m’ha motivat. Encara no ho estic. De fet, sempre em va resultar una mica insultant: d’alguna manera treballaria més si tingués una pastanaga penjada al davant. Sempre vaig treballar molt i em vaig dedicar als meus empresaris.

Compromís de màrqueting: divertit amb vídeos

Construir una plataforma perquè les empreses puguin fer blocs només és un èxit si aquests clients realment aprofiten la plataforma. Sabem que els nostres clients tindrien èxit en obtenir un retorn de la inversió si només aconseguíssim crear i compartir més publicacions sobre els seus productes i serveis. La utilització de la plataforma requereix que el programari com a empresa de serveis tingui una estratègia per garantir-ne l’ús. Des de la incorporació fins a la supervisió de l’ús, s’hauria de comprovar una plataforma

Consell de contingut: la seqüència motivada de Monroe

El meu fill, Bill, està fent una classe de discurs a IUPUI i va compartir amb mi una tècnica ensenyada per a discursos persuasius, la seqüència motivada de Monroe. Estic segur que és una d’aquestes lliçons que he pres, però que finalment he oblidat, ja que no he estat molt, molt de temps a classe. Bàsicament, Alan H. Monroe va reunir una seqüència de passos dins d’un discurs que va proporcionar els millors resultats en la persuasió. Mentre llegiu els passos i el fitxer