Recaptació de deutes per a empreses de comerç electrònic: la guia definitiva

Les pèrdues basades en transaccions són un fet vital per a moltes empreses, a causa de retrocessions, factures impagades, reversions o productes no retornats. A diferència de les empreses de crèdit que han d’acceptar un gran percentatge de pèrdues com a part del seu model de negoci, moltes empreses inicials tracten les pèrdues de transaccions com una molèstia que no requereix molta atenció. Això pot provocar pujades de pèrdues a causa del comportament incontrolat dels clients i una acumulació de pèrdues que es podrien reduir significativament amb uns quants.