Subcontractació de la generació de clients potencials B2B 2021: deu raons principals per estimar-se a fora

Si esteu involucrat en qualsevol organització B2B, sabreu ràpidament que la generació de contactes és una part essencial per fer negocis. De fet: el 62% dels professionals B2B van dir que augmentar el seu volum de clients potencials és la màxima prioritat. Informe de demanda de generacions No obstant això, no sempre és fàcil generar suficients clients potencials per garantir un retorn ràpid de la inversió (ROI), ni cap rendibilitat, en aquest cas. Un enorme 68% de les empreses van declarar haver lluitat amb la generació de clients potencials i un altre

SalesRep.ai: Utilització de la intel·ligència per automatitzar la interacció de prospectes multicanal

Com mostra aquest vídeo de SalesRep, es passa una gran part del temps de venda sortint connectant o programant per connectar amb un client. SalesRep utilitza l’automatització de trucades amb una plataforma de processament de llenguatge natural autònoma per treure aquest esforç de l’esquena del vostre equip de vendes, cosa que els permet centrar tota la seva atenció en la venda, no en la connexió. La plataforma permet als clients construir processos programats mitjançant missatges de text de correu electrònic, veu i SMS.