COVID-19: La Corona Pandèmia i xarxes socials

Com més coses canvien, més segueixen sent iguals. Jean-Baptiste Alphonse Karr Una cosa bona de les xarxes socials: no cal portar màscares. Podeu escoltar qualsevol cosa en qualsevol moment o tot el temps que succeeix durant aquests cops de COVID-19. La pandèmia ha posat en focus algunes zones, ha afilat les vores arrodonides, ha eixamplat els avencs i, al mateix temps, ha reduït alguns buits. Als treballadors els agraden els metges, els sanitaris i aquells