Streak: gestioneu el gasoducte de vendes a Gmail amb aquest CRM amb funcions completes

Havent establert una gran reputació i treballant sempre al meu lloc, a la meva parla, a la meva redacció, a les meves entrevistes i als meus negocis ... el nombre de respostes i seguiments que he de fer sovint rellisca per les esquerdes. No tinc cap dubte que he perdut grans oportunitats simplement perquè no vaig fer un seguiment oportú de les perspectives. El problema, però, és que la relació de tocs que he de passar per trobar la qualitat

Canalització de vendes B2B: convertir clics en clients

Què és una canalització de vendes? Tant en el món business to business (B2B) com entre business to consumer (B2C), les organitzacions comercials treballen per quantificar el nombre de clients potencials que actualment intenten convertir en clients. Això els proporciona una predicció de si compliran els objectius de l’organització pel que fa al recompte d’adquisicions i al valor. També proporciona als departaments de màrqueting una sensació d’urgència