Motius pels quals no heu d’allotjar el vostre propi vídeo

Un client que està fent un treball increïble a l’àmbit de la publicació i que va veure resultats excepcionals va preguntar-li quina opinió tenia sobre allotjar els seus vídeos internament. Creien que podien controlar millor la qualitat dels vídeos i millorar la seva optimització de cerca. La resposta curta va ser no. No és perquè no crec que s’ho passin bé, és perquè estan subestimant tots els increïbles reptes del vídeo allotjat que tenen