L’educació és la resposta?

Vaig fer una pregunta a Ask 500 People que va rebre una resposta interessant. La meva pregunta era: Els col·legis només són un mitjà organitzat per fer passar la ignorància d’una generació a l’altra? En primer lloc, permeteu-me que expliqui que he formulat la pregunta per provocar realment una resposta: s’anomena engreix d’enllaços i ha funcionat. Algunes de les respostes immediates que vaig rebre van ser francament grolleres, però la votació general és la que va tenir l'impacte. Fins ara, el 42% de