Rebranding: com acceptar el canvi farà créixer la marca de la vostra empresa

No cal dir que el canvi de marca pot produir resultats positius enormes per a una empresa. I sabeu que això és cert quan les mateixes empreses especialitzades en la creació de marques són les primeres a canviar de marca. Al voltant del 58% de les agències estan canviant la marca com una manera d'impulsar el creixement exponencial a través de la pandèmia de COVID. Associació comercial de l'agència de publicitat A Lemon.io hem experimentat de primera mà quant el canvi de marca i la representació coherent de la marca us poden posar per davant de la vostra competència. Malgrat això,