Higiene de les dades: una guia ràpida per a la purga de la combinació de dades

Una purga de fusió és una funció fonamental per a operacions comercials, com ara el màrqueting per correu directe i l'obtenció d'una única font de veritat. Tot i això, moltes organitzacions encara creuen que el procés de purga de la combinació es limita únicament a tècniques i funcions d'Excel que fan molt poc per corregir les necessitats cada vegada més complexes de qualitat de les dades. Aquesta guia ajudarà els usuaris empresarials i de TI a entendre el procés de purga de combinacions i, possiblement, els farà adonar-se de per què els seus equips no poden