La vostra organització està preparada per utilitzar Big Data?

El Big Data és més aspiració que realitat per a la majoria d’organitzacions de màrqueting. Un ampli consens sobre el valor estratègic del Big Data dóna pas a la infinitat de problemes tècnics necessaris per estructurar un ecosistema de dades i donar vida a idees nítides basades en dades en comunicacions personalitzades. Podeu avaluar la disponibilitat d'una organització per aprofitar el Big Data analitzant les capacitats d'una organització en set àrees clau: La visió estratègica és l'acceptació del Big Data com a element crític