DAM: Què és la gestió d’actius digitals?

La gestió d’actius digitals (DAM) consisteix en tasques i decisions de gestió entorn de la ingestió, anotació, catalogació, emmagatzematge, recuperació i distribució d’actius digitals. Les fotografies digitals, animacions, vídeos i música exemplifiquen les àrees objectiu de la gestió d’actius multimèdia (una subcategoria de DAM). És difícil defensar la gestió d’actius digitals sense que sembli afirmar sense parar l’obvi. Per exemple: el màrqueting avui depèn en gran mesura dels mitjans digitals. I el temps és diners. Per tant, els venedors haurien de gastar tant