Per què els petits canvis en les promocions de màrqueting comercial de CPG poden generar grans resultats

El sector dels béns de consum és un espai on les grans inversions i l’alta volatilitat sovint donen lloc a grans canvis en nom de l’eficàcia i la rendibilitat. Gegants de la indústria com Unilever, Coca-Cola i Nestle han anunciat recentment una reorganització i una nova estratègia per estimular el creixement i l'estalvi de costos, mentre que els fabricants de béns de consum més petits són considerats agressius i innovadors, que experimenten èxits importants i atenció a l'adquisició. Com a resultat, la inversió en estratègies de gestió d’ingressos que pot afectar el resultat final