3 millors pràctiques per a venedors de productes a empreses B2B empresarials

Les empreses tecnològiques d'empresa a empresa (B2B) s'enfronten a un dilema difícil. D'una banda, les condicions del mercat que canvien ràpidament requereixen que aquestes empreses demostrin competències comercials i rendiment econòmic. D'altra banda, els professionals del màrqueting tecnològic són escassos, la qual cosa fa que els equips existents estiguin sobrecarregats i dificultin el creixement i l'expansió dels equips. Una enquesta recent entre els responsables de la presa de decisions de màrqueting va explorar aquesta situació mitjançant la identificació dels darrers problemes als quals s'enfronten les iniciatives de Go-to-Market (GTM) mentre s'identificava el potencial.