5 errors més freqüents fets pels desenvolupadors de JavaScript

JavaScript és el llenguatge base de pràcticament totes les aplicacions web actuals. En els darrers anys, hem vist augmentar el nombre global de biblioteques i marcs basats en JavaScript potents en la creació d'aplicacions web. Això va funcionar tant per a aplicacions de pàgina única com per a plataformes JavaScript del servidor. JavaScript s’ha convertit definitivament en omnipresent en el món del desenvolupament web. Per això, és una habilitat important que els desenvolupadors web haurien de dominar.