El que els professionals del màrqueting han de saber sobre la protecció de la propietat intel·lectual

A mesura que el màrqueting —i totes les altres activitats empresarials— han anat depenent cada vegada més de la tecnologia, la protecció de la propietat intel·lectual s’ha convertit en una de les principals prioritats de les empreses amb èxit. Per això, tots els equips de màrqueting han d’entendre els fonaments de la legislació sobre propietat intel·lectual. Què és la propietat intel·lectual? El sistema legal nord-americà proporciona certs drets i proteccions als propietaris de béns immobles. Aquests drets i proteccions s’estenen fins i tot més enllà de les nostres fronteres mitjançant acords comercials. La propietat intel·lectual pot ser qualsevol producte de la ment