Com els preus del mercat en temps real poden augmentar el rendiment del negoci

Com que el món modern atorga una importància creixent a la velocitat i la flexibilitat, la capacitat d’incorporar orientació de preus i vendes en temps real molt rellevant als seus canals de vendes pot donar a les empreses un avantatge sobre la competència a l’hora de satisfer les expectatives dels clients. Per descomptat, a mesura que augmenten les exigències de rendiment, també augmenten les complexitats dels negocis. Les condicions del mercat i la dinàmica empresarial canvien a un ritme cada cop més ràpid, deixant a les empreses que lluiten per respondre als desencadenants de preus