Coordinació del màrqueting global per a una marca a 23 països

Com a marca global, no teniu un públic global. El vostre públic està format per diversos públics regionals i locals. I dins de cadascun d’aquests públics hi ha històries específiques per capturar i explicar. Aquestes històries no només apareixen màgicament. Hi ha d’haver una iniciativa per trobar-los, capturar-los i després compartir-los. Es necessita comunicació i col·laboració. Quan succeeix, és una eina poderosa per connectar la vostra marca al vostre públic específic. Com ho fas, doncs?

4 consells essencials per optimitzar els recursos d'imatge

Abans d’explorar alguns consells per optimitzar els recursos digitals, provem una cerca pròpia a Google. Permetem fer una cerca d’imatges en una de les categories més competitives d’Internet: els cadells bonics. Com pot Google posicionar-se l’un sobre l’altre? Com sap un algorisme fins i tot el que és bonic? Això és el que Peter Linsley, cap de producte de Google, va dir sobre la cerca d'imatges de Google: la nostra missió amb Google Image