Valoració Marcom: una alternativa a les proves A / B

Per tant, sempre volem saber com funciona marcom (comunicacions de màrqueting), tant com a vehicle com per a una campanya individual. En l’avaluació de marcom és habitual emprar proves A / B senzilles. Aquesta és una tècnica en què el mostreig aleatori omple dues cèl·lules per al tractament de campanyes. Una cèl·lula obté la prova i l’altra no. A continuació, es compara la taxa de resposta o els ingressos nets entre les dues cel·les. Si la cel·la de prova supera la cel·la de control