3 exemples potents de com utilitzar la tecnologia de balises d'aplicacions mòbils per augmentar les vendes al detall

Massa poques empreses aprofiten les possibilitats inexplotades d’integrar la tecnologia de fars a les seves aplicacions per augmentar la personalització i les possibilitats de tancar una venda deu vegades mitjançant el màrqueting de proximitat enfront dels canals de màrqueting tradicionals. Tot i que els ingressos de la tecnologia de fars van ser d’1.18 milions de dòlars EUA el 2018, s’estima que arribarà als 10.2 milions de dòlars americans el 2024. Mercat mundial de tecnologia de fars Si teniu un negoci orientat al màrqueting o al detall, hauríeu de considerar com