Ús de proves automàtiques per millorar l’experiència de Salesforce

Mantenir-se per davant dels canvis i iteracions ràpids en una plataforma empresarial a gran escala, com Salesforce, pot ser un repte. Però Salesforce i AccelQ treballen junts per afrontar aquest repte. L’ús de la plataforma àgil de gestió de la qualitat d’AccelQ, que està estretament integrada amb Salesforce, accelera i millora significativament la qualitat de les versions de Salesforce d’una organització. AccelQ és una plataforma col·laborativa que les empreses poden utilitzar per automatitzar, gestionar, executar i fer un seguiment de les proves de Salesforce. AccelQ és l’única prova contínua