Com crear una estratègia local de màrqueting de Facebook amb èxit

El màrqueting de Facebook continua sent avui dia una de les estratègies de màrqueting més efectives, especialment amb els seus 2.2 milions d’usuaris actius. Només això obre un gran pou d’oportunitats que les empreses poden aprofitar. Una de les formes més gratificants, tot i que difícils, de fer ús de Facebook és apostar per una estratègia de màrqueting local. La localització és una estratègia que pot obtenir excel·lents resultats quan s’implementa bé. A continuació es mostren nou maneres de localitzar el vostre Facebook