Els avantatges i els inconvenients d’una campanya de correu electrònic de doble participació

Els clients no tenen paciència per ordenar les bústies d’entrada desordenades. Estan inundats de missatges de màrqueting diàriament, gran part dels quals mai no s’hi van inscriure. Segons la Unió Internacional de les Telecomunicacions, el 80 per cent del trànsit mundial de correu electrònic es pot classificar com a correu brossa. A més, el percentatge mitjà d’obertura de correus electrònics entre totes les indústries oscil·la entre el 19 i el 25 per cent, cosa que significa que un gran percentatge de subscriptors ni tan sols es molesta a fer clic