Lliçons de missatges de benvinguda d’experts en correu electrònic

Al principi, el missatge de benvinguda pot semblar trivial, ja que molts comerciants suposarien que un cop el client s’ha inscrit, s’ha fet l’escriptura i es validen en la seva funció. Tanmateix, com a professionals del màrqueting, és la nostra tasca guiar els usuaris a través de tota l’experiència amb l’empresa, amb l’objectiu de promoure un valor de vida cada vegada més gran per als clients. Un dels aspectes més importants de l’experiència de l’usuari és la primera impressió. Aquesta primera impressió pot