Allocadia: creeu, feu un seguiment i mesureu els vostres plans de màrqueting amb una major confiança i control

La complexitat creixent i la pressió cada cop més gran per demostrar l’impacte són només dues de les raons per les quals el màrqueting és avui més difícil que mai. La combinació de més canals disponibles, clients més informats, la proliferació de dades i la necessitat constant de demostrar la contribució als ingressos i altres objectius ha provocat una pressió cada vegada més gran sobre els venedors perquè es converteixin en planificadors més reflexius i millor administradors dels seus pressupostos. Però sempre que estiguin encallats provant