3 àrees de canvi per a les plataformes de la demanda el 2017

És segur dir que el 2016 es va convertir en l’era de consultes per segon (QPS) de plataformes de demanda (DSP) i solucions de compra de suports multicanal. Tant si un DSP pot obtenir una visibilitat de 500,000 impressions / segon o de 3 milions d’impressions / segon, la disponibilitat per a la compra es converteix en un diferencial competitiu en totes les plataformes de compra de mitjans multicanal. Avui en dia, la majoria de marques assumeixen que els DSP s’haurien d’integrar automàticament amb tots els intercanvis publicitaris principals, tot proporcionant un abast multicanal amb almenys