Què és Neuro Design?

Neuro Design és un camp nou i en creixement que aplica informació de les ciències mentals per ajudar a dissenyar dissenys més eficaços. Aquests coneixements poden provenir de dues fonts principals: els principis generals de les millors pràctiques de Neuro Design derivats de la investigació acadèmica sobre el sistema visual humà i la psicologia de la visió. Aquests inclouen coses com les àrees del nostre camp visual que són més sensibles a la notació d’elements visuals, cosa que ajuda els dissenyadors a compondre